Estudi de la demanda

 

L’estudi del Ministeri de Foment qüestiona les xifres donades per l’estudi de la Generaitat. Les considera excessivament optimistes, i en calcula de noves. Són les següents (font: Estudi informatiu de la línia ferroviària València-Alacant (Tren de la costa)):

demanda-fase1demanda-fase2demanda-fase3demanda-fase4

 

El nombre d’usuaris per estació seria:

demanda-estacions1

Els usuaris de les estacions descartades serien:

demanda-estacions2

En resum:

demanda-resum

En quan als temps de recorregut:

temps-recorregut

Anuncis