Desdoblament Cullera-Gandia

El desdoblament de la via es realitzarà pel costat est (el més pròxim a la mar) de l’actual via ja existent. Es mantenen les estacions de Cullera i Tavernes, mentre que per a Xeraco s’analitzen dos alternatives. El desdoblament Cullera-Gandia té un pressupost de 88’7 m€ amb l’alternativa 0A, i de 109’0 m€ amb l’alternativa 0B:

 

  • Alternativa 0A

Consistent en deixar el túnel en via simple, mantenint la ubicació de l’actual estació.

xeraco-0a

Configuració a Xeraco per a l’alternativa 0A. Font: Estudi informatiu de la línia ferroviària València-Alacant (Tren de la costa).

 

  • Alternativa 0B

Es crea una variant per l’oest a Xeraco, amb una nova estació a l’altura del carrer Rondonera.

xeraco-estacio-0b

Estació de Xeraco en l’alternativa 0B. Font: Estudi informatiu de la línia ferroviària València-Alacant (Tren de la costa).

 

xeraco-alternatives

Alternatives al desdoblament Cullera-Gandia al seu pas per Xeraco. Font: Estudi informatiu de la línia ferroviària València-Alacant (Tren de la costa).

 

 

Anuncis