Descàrregues

  • Estudi informatiu de la línia ferroviària València-Alacant (Tren de la costa), Ministeri de Foment.

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/FERROCARRILES/_INFORMACION/ESTYPRYTRM/EILFVAFASEII/doc.htm

 

  • Prolongació Gandia-Dénia (presentació prèvia per separat del tram Gandia-Dénia del pla d’infraestructures per a la Comunitat Valenciana 2010-2020):

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/3AD08D55-2FDF-4608-BEAF-D82ED818D751/69208/100129Presentaci%C3%B3nOliva.pdf

 

  • Pla d’infraestructures per a la Comunitat Valenciana 2010-2020 (part I i II):

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/0110af44-8f9a-4c13-892e-7b66c7c91ac7/71621/100420_pres_1.pdf

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/0110AF44-8F9A-4C13-892E-7B66C7C91AC7/71622/100420_pres_2.pdf

 

Anuncis